Illegale prijsverhoging, onveiligheid, diefstal en export belemmering bij CPS


Milieu en recyclingbedrijf Green Force trekt aan de bel. De praktijken die havenbedrijf CPS er op nahoudt strijken tegen dictatoriale neigingen en diefstal. De situatie in de haven is een waar de export wordt belemmerd door klantonvriendelijke praktijken en ongegeneerde diefstal. Om een container uit de haven te krijgen, moet men een borg betalen voor de chassis, tot daar niets vreemds. Totdat men een volgende container uit de haven moet halen om te vullen voor export. De borg overhevelen naar de volgende container kan niet. De klant moet de vorige borg terugkrijgen in de vorm van een cheque. Die moet vervolgens eerst getekend worden door een manager, die vaak niet op zijn plek zit waardoor de klant niet meteen zijn cheque krijgt. “U wordt gebeld zo gauw de cheque klaar is”. U raadt het al, niemand belt. De klant moet dan alweer terug gaan naar CPS om te kijken of de cheque eindelijk klaar ligt. Dan naar de bank in de rij staan om geld te krijgen dat dan weer naar CPS gebracht moet worden om te storten als borg.  De borg bedraagt 300 gulden maar de klant krijgt alleen 275 terug.

Buiten het feit dat dit een onwenselijke situatie is van verlies van tijd en onnodige procedures, waardoor de export belemmerd wordt, wordt er ook nog eens 25 gulden van de borg afgetrokken onder het fenomeen “administratieve kosten”. Als er al iemand is die kosten maakt is de klant die voor deze onzin een halve ochtend kwijt is tussen CPS en de banken. De klant zou administratieve kosten in rekening moeten brengen aan CPS voor het verzinnen van klantonvriendelijke procedures en verspilling van tijd. Vele bedrijven hebben deze klacht maar CPS doet daar niets mee. Green Force heeft meerdere malen zijn beklaag gedaan omtrent deze procedures maar CPS heeft hier niets mee gedaan. De 25 gulden administratieve kosten is niets meer dan een dekmantel voor illegale prijsverhoging. In plaats van de borg over te hevelen naar de volgende container zonder de tijdrovende procedures die CPS zelf heeft verzonnen, wordt de klant kosten in rekening gebracht die bovenop de kosten komen voor het handelen van een container, die komen neer op 250 US$ per container, plus nu nog eens 25 gulden die waarschijnlijk geen enkele juridische basis kent. De vragen zijn dan ook, heeft de regering deze prijsverhoging goedgekeurd? En heeft deze verhoging een juridische grondslag?.

Volgens de beheerovereenkomst tussen FTAC  (Fair Trade Authority Curaçao) en MEO (Ministerie van Economische Ontwikkeling), mogen bedrijven die over een machtpositie beschikken daar geen misbruik van maken. Daar is duidelijk spraken van bij CPS. Het gaat verder verteld Timo Brouwer van Green Force; “Vorige week ben ik mijn bonnetjes van borgen gaan inleveren van wat ik dit jaar aan borg heb betaald. Het waren 5 borgen die ik bij elkaar had gespaard. Wat blijkt omdat enkele ouder zijn dan 90 dagen, krijg ik mijn geld niet terug. Pure diefstal. Het is diep triest dat een internationaal havenbedrijf op deze manier aan zijn geld moet zien te komen: door klanten hun eigen borg te bestelen met truckjes en sluwe manieren”. Het geld is een borg. Het is van de klant en CPS hoort hier niet aan te komen tenzij er schade is aan het onderstel. Zoals vermeld, de borg is voor de chassis waarop de container wordt getransporteerd. Wat blijkt? Het onderstel dat geleverd werd aan Green Force voor zijn eerst volgende container  had gladde banden, achterlichten waren kapot, een flap zat er niet meer aan en er is duidelijk geen onderhoudt gepleegd in jaren. Met ook nog eens scheuren in de banden, is dit een gevaar voor de weggebruikers en loopt de een exportbedrijf een financieel  risico mocht de cargo beschadigen. Dit onderstel zou duidelijk niet door de keuring komen. Green Force roept de regering dan ook op om de politie de onderstellen te laten keuren voordat ze CPS uitrijden. Daar zal men heel wat boetes kunnen  opleggen wegens gebreken.

Green Force vraagt zich dan af: waar betaald men nou borg voor?  Voor een onderstel dat niet door de keuring komt?  De politie zou er op moeten toezien dat elke chassis dat uit de haven vertrekt, verkeersveilig is. Sommige containers gaan beladen met wel 30 ton aan materialen, op een chassis die  gladde/kapotte banden heeft, en andere technische mankementen toont, kan dit dodelijke verkeersongelukken veroorzaken. Timo Brouwer: “Ik heb CPS geïnformeerd dat ik er niet mee eens was met het feit dat zij mij mijn borg niet wilden terugbetalen. Een manager is gebeld, maar die had een attitude van “regels zijn regels”. Regels die nooit geconsulteerd zijn met de verschillende gebruikers van de haven en klanten van CPS. Regels die op een dictatoriale manier worden opgelegd door de monopolistische  positie die dit bedrijf  heeft op het eiland, en die helaas voor 20 jaar zijn verlengd door de regering”. Green Force doet  een oproept aan CPS om alsnog de borgen van het bedrijf terug te betalen, een oproep aan de regering om CPS te sommeren om te stoppen met hun malafide praktijken omtrent ongefundeerde prijsverhogingen, diefstal van borgen en het leveren van chassis die voor een onveilige situatie zorgen op straat, een oproep aan de politie om de onderstellen van de containers te controleren en nogmaals een oproep aan CPS om het mogelijk te maken om de borg over te kunnen hevelen naar de volgende container zonder de administratieve rompslomp en oneerlijke kosten die nu gemaakt worden.